EQI Consulting AB

Hälsofrämjande i grupp och organisation. Grupp- och ledarutveckling.

EQI är ett konsultbolag som har lång erfarenhet av arbete med god arbetsmiljö, hälsa, samarbete och kommunikation.

I alla våra uppdrag satsar vi på att nå fram till både hjärna och hjärta - i en bra balans. Det är därför vi heter EQI.
EQ, IQ och QI - som står för balans.

Vi på EQI är övertygade om att

  • Främjandeperspektivet ger framgång i såväl hälsoarbete som utveckling av grupper och ledare
  • Förändring underlättas av engagemang och kräver långsiktighet
  • Alla har en potential till bättre hälsa, samarbetsförmåga och gott ledarskap
  • Delaktighet och glädje är viktiga komponenter för att lyckas
Att vara en hälsofrämjande organisation förutsätter tydliga krav, reflekterande arbetssätt, möjlighet till återhämtning och reflektion, stödjande miljö samt god kommunikation.

Kompetenta konsulter

Vi är alla erfarna och välutbildade konsulter med mänskliga värderingar kombinerat med fokus på kvalitet och resultat.

Vi tror på en pedagogik som är enkel, rolig och engagerande, där människor blir medskapare och respekterade.

Alla våra uppdrag är viktiga för oss. Vi levererar kvalitet och gör nytta. Och har nöjda kunder.


 

Aktuellt


Vår specialitet, Horse Assisted Education.

http://www.eqihae.se/ >>


Fem artiklar om EQI i pressen.

Frisk satsning på hälsan >>
Hästen gör dig till en
bättre ledare >>

Läs mer här >>